۷ نکته کلیدی در طراحی آرم و لوگو – قسمت اول | واحد طراحی گرافیک چیلیپ

طراحی آرم و لوگو

در مطلب قبل با نام "تاریخچه و سبک طراحی آرم تجاری" به بررسی تاریخچه و سبک طراحی آرم و لوگو شرکت های مختلف پرداختیم. اما برای یک طراحی آرم و لوگو حرفه ای به طوریکه یکی از عوامل موثر برندسازی شود و در ذهن مخاطب ماندگار شودچه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟ در این مطلب و ادامه آن در قسمت دوم در مورد نکاتی که در هنگام طراحی آرم و لوگو باید در نظر بگیریم تا لوگوی خوب و با کیفیتی داشته باشیم می پردازیم:

تاریخچه و سبک های طراحی آرم تجاری | واحد طراحی گرافیک چیلیپ

طراحی آرم تجاری

اگر بخواهیم سری به تاریخچه طراحی آرم تجاری بزنیم می توانیم مبدا زمانی آن را چندین هزار سال پیش در نظر بگیریم. جایی که مصریان بر روی حیوانات و دام های خانگی خود نقوشی را به آنها می بستند و یا یونانیان و مصر باستان برای مشخص بودن تولید کننده ظروف سفالی ساخته دست خودشان حک میکردند. همچنین طراحی آرم تجاری برای نشان دادن نماد ادیان و آیین های مختلف نیز استفاده می شده است.