۷ نکته کلیدی در طراحی لوگو و آرم – قسمت دوم | واحد طراحی گرافیک چیلیپ

طراحی لوگو و آرم

در قسمت اول این مطلب با عنوان "10 نکته در طراحی آرم و لوگو- قسمت اول" به سه نکته از نکانی که در طراحی لوگو و آرم حائز اهمیت است را بررسی کردیم. عنوان این 3 مورد به اختصار شامل "سادگی در طراحی"، "منحصر به فرد بودن طراحی لوگو و آرم " و "استفاده از خلاقیت در اشکال مورد استفاده " بود. حالا در قسمت دوم این مطلب به نکات باقی مانده می پردازیم. نکاتی که در صورت رعایت آنها می توانیم بگوییم که طراحی لوگو و آرم موفقی انجام شده و قابلیت برندسازی را دارا می باشد.

۷ نکته کلیدی در طراحی آرم و لوگو – قسمت اول | واحد طراحی گرافیک چیلیپ

طراحی آرم و لوگو

در مطلب قبل با نام "تاریخچه و سبک طراحی آرم تجاری" به بررسی تاریخچه و سبک طراحی آرم و لوگو شرکت های مختلف پرداختیم. اما برای یک طراحی آرم و لوگو حرفه ای به طوریکه یکی از عوامل موثر برندسازی شود و در ذهن مخاطب ماندگار شودچه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟ در این مطلب و ادامه آن در قسمت دوم در مورد نکاتی که در هنگام طراحی آرم و لوگو باید در نظر بگیریم تا لوگوی خوب و با کیفیتی داشته باشیم می پردازیم: