طراحی و ساخت تندیس ورزشی | ساخت مدال ورزشی به صورت حرفه ای

طراحی و ساخت تندیس ورزشی | ساخت مدال ورزشی

طراحی و ساخت تندیس ها و مجسمه ها تا چند سال پیش به صورت امروزی نبود. تندیس ها توسط استاتید مجرب پیکرتراشی بر روی متریال های محدودی شبیه چوب، گچ، سنگ و ... و با صرف زمان زیاد و عدم امکان کپی ساخته می شد. با پیشرفت تکنولوژی، آمدن دستگاه های صنعتی جدید و روش های مدرن کم کم تنوع متریال استفاده شده در طراحی و ساخت تندیس ها نیز افزایش یافت. امروزه انواع طرح های پیچیده مورد نظر در کوتاهترین زمان توسط نرم افزار های 3 بعدی طراحی و در ظرف مدت کوتاهی توسط دستگاه ها به تعداد دلخواه ساخته...